Instagram. Club Futbol Amposta Facebook. Club Futbol Amposta Twitter. Club Futbol Amposta Youtube. Club Futbol Amposta

COMUNICAT OFICIAL: CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA DEL CLUB FUTBOL AMPOSTA: 25 DE FEBRER DE 2018

17/1/2018


ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA DEL

 CLUB FUTBOL AMPOSTA

 Benvolguts socis/sòcies,

Per acord de la Junta Directiva, reunida el dia 28 de desembre de 2017, i d’acord amb allò que estableixen els Estatuts i el Reglament Electoral Club, es convoquen eleccions per proveir els llocs de tots els membres de la Junta Directiva del Club  Futbol Amposta.

Són  electors i elegibles els socis i sòcies majors d`edat i que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures. Els electors i les electores hauran de acreditar-se mitjançant el DNI/NIE.

Els socis i les sòcies que vulguin formar part de la Junta Electoral poden enviar un correu electrònic a: info@clubfutbolamposta.com Es necessiten 6 voluntaris: 3 per formar la junta, i 3 suplents.

CALENDARI ELECTORAL:

  • 17 de gener de 2018:  comunicació i anunci de convocatòria d’eleccions.
  • 20 de gener de 2018: presentació pública del cens electoral provisional.
  • 24 de gener de 2018: designació i presa de possessió dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, amb un sorteig entre els socis i/o sòcies que voluntàriament presentin la seva sol·licitud, portat a terme a les 16:30 hores a les oficines del Club Carrer Barcelona núms. 51-55.    
  • 30 de gener de 2018: finalització termini exposició cens electoral provisional.
  • 31 de gener de 2018: aprovació dels cens electoral definitiu.
  • Del 31 de gener al 15 de febrer de 2018: termini de presentació de candidatures (Formades com a mínim per 3 membres; President/a Tresorer/a i Secretari/a, optativament es poden afegir un o més vicepresidents/es i els/les vocals que calguin). Mitjançant la comunicació prèvia per correu electrònic al club, que finalitzarà el dia 15 de febrer a les 20:00 hores a les Oficines del Club.
  • 16 de febrer de 2018: proclamació de candidatures.
  • 25 de febrer de 2018: celebració de les eleccions que coincidiran amb la jornada del partit de futbol contra el CD Hospitalet de l’Infant. De les 16:00 hores fins a les 19:30 hores a la Sala de Juntes.(Oficines del Club Futbol Amposta).

 Amposta, 16 de gener de 2018

CLUB FUTBOL AMPOSTA
Estadi Municipal, c/Barcelona, 95-97 | 43870 Amposta | Tel. +34 977 70 7379
Estadi Municipal. C/Barcelona, 95-97 - Amposta - Tel. +34 977 70 7379 - correu electrònic - informació i avís legal

Facebook. Club Futbol AmpostaTwitter. Club Futbol AmpostaYoutube. Club Futbol Amposta